פיתוח

ערבה משקים & פרטנרס הינו מיזם משותף של ערבה פאוור והארגונים הכלכליים של משקי הנגב, הדרום והקיבוצים. מטרתו המיזם היא כמובן לקדם פרויקטים סולאריים על קרקעות הקיבוצים והמושבים בכל הארץ תוך שיתוף מלא של הישובים ובעלי הקרקעות, וחלוקה שויונית יותר של יבולי השמש.

על שיתוף הפעולה

שיתוף הפעולה עם חברת ערבה פאוור מגיע בהמשך ישיר לחזונה הברור של החברה להמשיך ולצמוח בפרויקטים סולאריים ברחבי הארץ ולשלב עסקים ביחד עם ציונות. שיתוף הפעולה מאפשר לישובים, הן באופן ישיר והן דרך ארגוני הקניות, להנות מפירות צמיחת השוק הסולארי בישראל.

המטרה הסופית אליה חותרים כל המעורבים בדבר היא לאפשר לארגונים הכלכליים למקסם את ערך הפרויקט עבור היישוב עצמו, מעבר למודל השכירות שמקובל כיום בשוק.

על המיזם

במסגרת שיתוף הפעולה המדובר, הקימו החברות גוף חדש הפועל לקידום צבר הפרויקטים הנוכחי ולהגדלת צבר הפרויקטים בהיקפים משמעותיים. גוף זה מעניק שירותי ייזום ופיתוח ופועל לגיבוש הצעות ערך מותאמות אישית ואטרקטיביות ליישובים בעלי שטחים רלוונטיים, תוך מתן פתרונות כלכליים שיאפשרו ליישובים אף להנות מיתרונות הבעלות בהשקעה ראשונית מוגבלת.