BEN-GURION'S SOLAR REVOLUTION BEGINS IN:


twitter facebook YouTube flickr
 
6 פרויקטים חדשים ב-2014
שישה מתקנים סולאריים של ערבה פאוור מתחברים לרשת הארצית ב-2014. הכירו את מסלול סאן, שובל סאן, גרופית סאן, יטבתה סאן, אליפז סאן וארז גגות. >>
 
אחראיות חברתית ב-APC 
החברה לקחה את עיקרון המצוה פאה והמירה אותה להקדשת ארבעת הפינות של השדות הסולאריים לעמותות ללא רווח (NPO) הומניטריות. קרא עוד >>
הכירו את "מסלול סאן"
אחד משישה פרויקטים חדשים של ערבה פאוור בערבה ובנגב, "מסלול סאן" ייצר 8.9 MW לרשת הארצית.
שובל
הכירו את "שובל סאן"
אחד משישה פרויקטים חדשים של ערבה פאוור בערבה ובנגב, "שובל סאן" ייצר 6.4 MW לרשת הארצית.
 
אחראיות חברתית ב-APC 
החברה לקחה את עיקרון המצוה פאה והמירה אותה להקדשת ארבעת הפינות של השדות הסולאריים לעמותות ללא רווח (NPO) הומניטריות. קרא עוד >>
ערבה פאוור סגרה פיננסית 8 פרויקטים סולאריים בהיקף 58 MW
שתי סגירות פיננסיות נפרדות של 780 מיליון ש"ח
ל-8 פרויקטים בערבה ובנגב. קרא עוד >> 
 
השדה הסולארי הראשון בישראל
ערבה פאוור הקים וחנכה את השדה הסולארי הראשון במדינת ישראל.
צפו בתמונות >>  
 
 
השדה הסולארי הראשון בישראל
ערבה פאוור הקים וחנכה את השדה הסולארי הראשון במדינת ישראל.
צפו בתמונות >>  
  

הרשמה לעידכונים

שם
דוא"ל

  למה איתנו?
 
ערבה פאוור היזמית המובילה באנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בישראל. 
 
הישגים רגולטורים
 
ידעתי שזה לא פשוט ולא קל ומי שרודף אחר הקלות - אל ילך בדרך זו. אבל מי שיש לו אלוהים בליבו ומרגיש צורך ויכולת להשתתף.
 
המהפכה הירוקה
 
חברת ערבה פאוור היא היא חלק מהתנועה לאיכות הסביבה בישראל ומחויבת לישראל ירוקה ונקייה.
 
 
הפוטנציאל בישראל
 
בישראל רמות
קרינת השמש 
מהגבוהות
בעולם.

align=right
ערבה פאוור קומפני - Arava Power Company
קיבוץ קטורה, ד.נ. חבל אילות, 88840  |  טל: 08-6345673 |  דוא"ל: info@aravapower.com
Kibbutz Ketura, D.N. Hevel Eilot, 88840 ISRAEL  | T: +972-8-6345673  |  Email: info@aravapower.com
Design & Developed by Logics - פיתוח תוכנה ואינטרנט    |    Brought to you by: